Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Счетоводни услуги и работни заплати

Home »  Услуги »  Счетоводни услуги и работни заплати

Предимствата на дългогодишния опит в счетоводното обслужване, натрупания авторитет и имидж в работата с държавните институции на специализираното ни предприятие за счетоводство, в с инвидиуалните потребности на всеки отделен клиент, гарантира разумна цена, достатъчно спокойствие, увереност и придвидимост при водене на счетоводството и определяне на данъчните задължения.


Осигуряване на индивидуален подход, включващ:

  1. първоначална оценка на счетоводната система и адекватността й на осъществяваните търговски операции
  2. изследване и оценка на материалните и документални потоци
  3. съвместно решение с клиента, отностно организацията на текущото счетоводно отчитане, което би могло да се реализира по различен начин като:
    • в офиса на Инфотрейд
    • в офиса на клиента от служители на дружеството
    • в офиса на клиента с частично или цяло използване на персонала, нает от клиента

Текущо счетоводно отчитане, годишно приключване, личен състав и работни заплати.

Инфотрейд ЕООД прилага разписани правила, осигуряващи конфеденциалност при изготвяне на работните заплати и личните трудови досиета. Фирмата е вписана в регистъра на администратори на лични данни.