Инфотрейд - счетоводни услуги
Вашият бизнес е в сигурни ръце!

Цени на счетоводни услуги

Home »  Счетоводни услуги и работни заплати »  Цени на счетоводни услуги

Цените на услугите варират в зависимост от конкретно избраните услуги в индивидуалният пакет на всеки един клиент. Базовите цени по дейности са следните:

Счетоводно обслужване за фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Вид клиент Пълен абонамент Ограничен абонамент *
До 50 документа на месец 80 лв 40 лв
От 50 до 100 документа на месец 100 лв 60 лв
Над 100 документа на месец 120 лв 80 лв
Годишно приключване 60 лв

Счетоводно обслужване за фирми, регистрирани по ЗДДС

Вид клиент Пълен абонамент Ограничен абонамент *
До 20 документа на месец 150 лв 80 лв
От 20 до 50 документа на месец 200 лв 100 лв
От 50 до 100 документа на месец 300 лв 180 лв
Над 100 документа на месец по договаряне по договаряне
Годишно приключване 100 лв

* Индивидуална оферта, при избор на ограничен абонамент за счетоводно обслужване, съобразена с избраните услуги.
* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Счетоводно обслужване за физически лица – свободни професии, наемодатели, земеделски производители

Вид клиент Без регистрация по ЗДДС Регистрирани по ЗДДС
До 50 документа на тримесечие 60 лв 120 лв
От 50 до 100 документа на тримесечие 80 лв 200 лв
Над 100 документа на тримесечие по договаряне по договаряне

* Посочената цена е за тримесечие и включва изготвянето и подаването на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ
* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Еднократни услуги

Вид услуга Цена
Консултации за лица, които не са клиенти с абонамент 30 лв / час
Електронно банкиране 20 лв
Регистрация по система Интрастат и подаване месечни данни 30 лв -100 лв
Вземане/носене документи от/до офис на клиент 10 лв
Проверка от институции (Данъчни проверки) 30 лв
Удостоверения, копия на документи от НАП 10 лв
Данъчен адрес, съгласно чл. 28 ДОПК (таксата е годишна) 200 лв
Годишни декларации на физически лица, коите не са клиенти 40 лв
Годишно приключване на фирми без дейност 100 лв
Годишно приключване на фирми с брой документи до 100 250 лв
Годишно приключване на фирми с брой документи над 100 по договаряне
Декларации, удостоверения по ЗМДТ по договаряне
Подаване на декларация/уведомление по чл.15 от ЗБУТ 20 лв / 10 лв
Регистрация по Закона за защита на личните данни 20 лв
Регистрация по Закона за мерките срещу изпиране на пари 50 лв

* Посочените цени са в лева и не включват ДДС

Личен състав и работни заплати

Брой персонал Цена
Месечна такса, за клиенти ползващи единствено тази услуга по договаряне
До 10 служителя* 10 лв на лице
Над 10 служителя* 6 лв на лице
Над 50 служителя по договаряне

* Клиенти с договор за абонаментно счетоводно обслужване ползват 50 % отстъпка от посочените цени.
* Посочените цени са в лева и не включват ДДС


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infotrad/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405